buy Amoxicillin online buy Fluoxetine buy Zyban online buy Cozaar without prescription buy ventolin online buy Sildenafil no prescription buy Pepcid no prescription Kamagra no prescription Canadian Healthcare buy Aciphex online Strattera buy zoloft without prescription

Välkommen till Forum för trädgårdshistorisk forskning!

Årsmöte och seminarium i Falun 12-13 oktober 2017

2017 års årsmöte och seminarium arrangeras på Dalarnas museum i Falun den 12-13 oktober. Temat är ”The Garden and National Identity” och i samband med seminariet ges möjlighet för exkursion till bland annat Carl Larssongården, Norhaga och Karlfeldtgården. För hela programmet, klicka på den länkade filen The Garden and National Identity.

Sista anmälningsdag är den 25 september, utförlig information om hur du går tillväga finns i programmet (länk ovan).

Forum för trädgårdshistorisk forskning är en förening och en tvärvetenskaplig sammanslutning av forskare, forskarstuderande och praktiker inom olika yrkeskategorier som har en inriktning mot, och ett stort engagemang för, trädgårdshistoriska frågor.

Föreningen bildades 1995 med syfte att verka för samarbete och vetenskapligt utbyte mellan forskare inom skilda discipliner i ämnet trädgårdshistoria och har idag drygt 80 medlemmar inom olika yrkeskategorier och discipliner. Vårt medlemsnätverk är framförallt nordiskt men har även medlemmar från andra delar av Europa.

Forum för trädgårdshistorisk forskning anordnar årliga seminarier och ger också ut Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (ISSN 1652-2362).

Garden History Forum is an interdisciplinary network for academics and professionals pursuing garden history research and/or work with historic gardens in different aspects. The network is mainly Nordic, but has members from other parts of Europe. Forum arranges annual seminars and publishes a bulletin (see link) with English summaries.